הכנסה חודשית מהשקעה – מעריב 9.7.12

את יכולה להשקיע את הכסף כך שיניב כל חודש הכנסה של 2,000 שקל? שאל רפי. לאחר שנים של חיסכון היו ברשותו 600,000 שקל. הוא ואשתו, הסביר, מקבלים ביטוח לאומי ויש להם גם פנסיה חודשית, אבל הסכומים נמוכים ממה שהם צריכים. לכן הם מעוניינים למשוך במזומן כל חודש 2,000 שקל, כנגד הכנסה במזומן מתשלומי ריבית ודיווידנדים. התניה של משיכת מזומנים כנגד הכנסה במזומן (להבדיל ממימוש עליית ערך) נפוצה בקרב מי שחסכונותיהם משמשים אותם למימון מחייה שוטפת. יש בה מראית עין של שמירה טובה יותר על הקרן, אולם כלכלית היא אינה מחויבת.

דוגמה מספרית

כדי להדגים את העניין, בניתי עבור רפי את הדוגמה הבאה: נניח שאת הכסף נשקיע ב- 6,000 אגרות חוב לפירעון בעוד שנה, שערך כל אחת מהן 100 שקלים, והם נושאות ריבית של 4% לשנה, שמשמעותה הכנסה של 4 שקלים לשנה לאגרת (24,000 שקלים לשנה בסך הכול). אם הריבית מחולקת פעם בשנה, מחירה של כל אגרת יעלה כל חודש בחלק אחד מתוך 12 חלקים של הריבית השנתית. כך אחרי חודש יעמוד מחירה של איגרת אחת על 100.333, וערך ההשקעה כולה יעלה מ- 600,000 שקלים ל- 602,000 שקלים (המספרים בדוגמה מעוגלים). כדי למשוך כ-2,000 שקל, נמכור 20 אגרות. בחלוף חודש נוסף ימשיך המחיר לעלות ושוב נמכור אגרות. כעבור שנה, רגע לפני תשלום הריבית ופדיונה יגיע מחיר האיגרת ל-104 שקלים, ובידנו יהיו רק 5,769 אגרות ששוויון 600,000 שקלים. כך, למרות שהריבית לא שולמה לנו כל חודש בחודשו, משכנו כל חודש 2,000 שקלים, כפי שנדרש, מתוך עליית ערך האגרות.

בהשקעה במניות העיקרון אינו משתנה, אפילו אם החברה כלל אינה מחלקת דיווידנדים. נניח לצורך דוגמה, כי יש 2 חברות זהות, אשר הרוויחו בשנה מסוימת את אותו רווח בדיוק. חברה אחת בחרה לחלק את הרווח לבעלי המניות (חלוקת דיווידנד), והחברה השנייה בחרה לשמור את הרווח בחברה, למימון אפשרי של פרויקטים עתידיים. לבעלי המניות של החברה הראשונה יש עתה הן מניות והן כסף מזומן; לבעלי המניות של החברה השנייה יש אמנם רק מניות, אולם אלה ערכן עלה, כך שהוא משקף הן את הערך הראשוני של המניות והן את שווי הכסף שנותר בחברה.

משיכת מזומנים מההשקעה אם שני בעלי המניות צריכים כסף, הראשון יוכל להשתמש במזומן שבידו ולשמור על מספר המניות שבידיו; השני יצטרך למכור חלק מהמניות. עבור מי שמיומן פחות בחשיבה כלכלית, מימוש חלק מהמניות במצב של צורך במזומנים עלול להתקבל כפגיעה בהשקעה ואף בפירות העתידיים שלה, ואילו שימוש במזומן שחולק כדיווידנד אינו נתפס כך. אולם גם אם לאחר המימוש יש למשקיע בחברה א’ מספר גדול יותר של מניות, שמחירן נמוך יותר, ובחברה ב’ יש לו מספר קטן יותר של מניות שערכן גבוה יותר, הדבר אינו יוצר הבדל. ההבדל טמון בחברות עצמן, באופק הכלכלי – עסקי של כל אחת מהן וכד’. יותר מכך, בשוק ההון קיימים מדדי מניות של חברות המחלקות דיווידנד על בסיס שנתי. השוואה שלהם למדדי המניות הכלליים במהלך 5 השנים האחרונות אינה מצביעה על ביצועים טובים יותר.

מנגד, התניה של משיכה חודשית בהכנסה חודשית במזומן מצמצמת את מרחב אפשרויות ההשקעה, ופוסלת השקעות גם אם הן בעלות פוטנציאל רווחיות גבוה. לכן רצוי להשאיר מרחב למכלול של שיקולי השקעה ולא להגביל את אופן ההשקעה, גם במחיר של תנודתיות קלה בתיק ההשקעות. כך בדיוק החלטנו רפי ואני לפעול.

 

הסקירות באתר זה נערכות על ידי מודלים כלכליים ומודלים שוקי הון. הסקירות מיועדות למטרות אינפורמציה בלבד ואין באמור בהן משום המלצה לרכישה ו/ או מכירה של נייר ערך כלשהו, או תחליף לייעוץ אישי, הדרוש לצורך ניהול ניירות ערך. הסקירות עוסקות בתחזיות, אשר במהותן אינן ודאיות. בפועל, יכולות להתרחש סטיות משמעותיות מהתחזיות, עקב גורמים רבים. לפיכך, נדרשת מיומנות מקצועית לשימוש בתחזיות, אשר אינה נחלת הכלל, ואין לעשות שימוש בתחזיות אלו ללא ייעוץ מקצועי מתאים. המידע המוצג באתר זה הינו חלקי ולא מעודכן באופן שוטף ועלולים לחול בו טעויות. מודלים כלכליים בע\”מ ומודלים שוקי הון בע\”מ אינן נושאות באחריות כלשהי לגבי החומרים הכתובים באתר. מודלים שוקי הון בע\”מ הינה חברה לניהול השקעות בניירות ערך עבור לקוחות פרטיים וגופים מוסדיים. למודלים שוקי הון בע\”מ חברה בת (בבעלות מלאה), מודלים קרנות נאמנות, המנהלת קרנות נאמנות. מודלים שוקי הון עשויה להעדיף במסגרת שירותי ניהול ההשקעות ו/או שיווק ההשקעות הניתנים על ידה את קרנות מודלים קרנות נאמנות. מודלים שוקי הון ומודלים קרנות נאמנות מחזיקות, קונות, ומוכרות, מניות, אג\”ח ומט\”ח לסוגיהן השונים הן בשוק מקומי והן בשווקי חו\”ל.

גודל פונט