פניות הציבור

contactImg1

אנחנו כאן בשבילך כדי להקשיב, לשמוע ולתקן.

ניתן לפנות אל מודלים קרנות נאמנות במספר דרכים:
בטלפון שמספרו 03-6114222, בימים א’-ה’ בין השעות 10:00 ל- 16:00, לד”ר רחל שיינין, הממונה על פניות הציבור במודלים קרנות נאמנות
באמצעות דואר אלקטרוני [email protected]
באמצעות פקס’ שמספרו 03-6114223

מידע בו ניתן להיעזר לצורך הגשת פניה:

  • לוח הזמנים במסגרתו מתקיים התהליך – אישור קבלת פנייה יישלח לפונה תוך 7 ימי עסקים. מכתב תגובה יישלח לפונה תוך 21 ימי עסקים. במקרים מיוחדים רשאי הממונה על פניות הציבור ומנכ”ל מנהל הקרן לאשר את הארכת מועד מתן המענה עד 14 ימי עסקים נוספים.
  • מידע כללי בנוגע לקרנות שבניהול מנהל הקרן ניתן למצוא בתשקיף הקרן. את תשקיף מנהל הקרן, כמו גם דיווחים מיידים,
    ניתן למצא באתר מגנ”א בכתובת הבאה: http://www.magna.isa.gov.il
  • פירוט המידע והמסמכים הנדרשים מהפונה לשם בירור פנייתו – כגון שם הקרן, תאריך רכישה/מכירה, שם הבנק או חבר הבורסה דרכו בוצעה הפעולה נשוא הפנייה, פרטי קשר של הלקוח לשם קבלת מענה. במקרה של תלונה על הפונה להמציא מסמך מהבנק או חבר הבורסה המעיד על החזקת יחידות של מנהל הקרן בתקופה הרלוונטית.

יצירת קשר

נשמח לעמוד לרשותכם בטלפון 03-6114222

או בכתובת מייל [email protected]

כתובתנו: מנחם בגין 7, רמת גן, מיקוד 52681.

הסקירות באתר זה נערכות על ידי מודלים כלכליים. הסקירות מיועדות למטרות אינפורמציה בלבד ואין באמור בהן משום המלצה לרכישה ו/ או מכירה של נייר ערך כלשהו, או תחליף לייעוץ אישי, הדרוש לצורך ניהול ניירות ערך. הסקירות עוסקות בתחזיות, אשר במהותן אינן ודאיות. בפועל, יכולות להתרחש סטיות משמעותיות מהתחזיות, עקב גורמים רבים. לפיכך, נדרשת מיומנות מקצועית לשימוש בתחזיות, אשר אינה נחלת הכלל, ואין לעשות שימוש בתחזיות אלו ללא ייעוץ מקצועי מתאים. המידע המוצג באתר זה הינו חלקי ולא מעודכן באופן שוטף ועלולות לחול בו טעויות. מודלים כלכליים בע”מ אינה נושאת באחריות כלשהי לגבי החומרים הכתובים באתר.

גודל פונט