שירותי תחזיות המאקרו

חטיבת המאקרו מספקת למנויים ניתוח שוטף של ההתפתחויות הצפויות במשק הישראלי והעולמי. השירות ניתן בשפות עברית ואנגלית וכולל:

  • מידע שבועי על התחום המוניטרי והפעילות הריאלית, בארץ ובעולם.
  • ניתוחים חודשיים על המגמות במשק ובעולם.
  • תחזיות לטווח קצר (עד שנה), בינוני (שלוש שנים) וארוך (עד 20 שנה).
  • ניתוחים ענפיים.
  • ניתוח אירועים מיוחדים.
  • ימי עיון.

שירות זה מיידע את המנויים באופן שוטף, מעמיק ומפורט על המגמות המתרחשות במשק הישראלי ובמשקי מפתח בעולם. בכך הוא מאפשר למחלקות הכלכליות של הגופים העסקיים להשתחרר מהצורך להתעדכן עצמאית במצב המשק ולהתמקד בגיבוש אסטרטגיה אופטימלית לפעילותם. השירות ניתן בארבע רמות פירוט שונות, בהתאם לצרכיי הלקוח.

הפעלת השירות מבוססת על מאגרי נתונים רחבים ומודלים ממוחשבים. החברה פיתחה, בנתה , מעדכנת ומרחיבה מערך של מודלים ייחודיים, אשר במרכזם – המודל המאקרו-כלכלי ומודל התעשייה. מודלים ייחודיים נוספים, שחלקם נבנה עבור לקוחות החברה, משמשים כ”לווינים” של המודל המרכזי. ביניהם – הביקוש לחשמל; הביקוש לאנרגיה ולדלקים; הביקוש לכלי רכב; הביקוש לדירות; וחיזוי טעינה ופריקה של מטען כללי בנמלים.

בשנים האחרונות מתמקדת החברה בניתוח ההתפתחויות בתחום התקשורת בישראל. הניתוח כולל את תחזית הביקוש לטלפוניה פנים ארצית ולשיחות בינלאומיות; הביקוש לתקשורת סלולרית; הביקוש לקווי אינטרנט בפס רחב, שירותי לווין; השוואות בינלאומיות; התשתית הקווית ותשתית הכבלים והטכנולוגיה. החברה נטלה חלק מהותי בניתוח הביקושים ל”תוכן” בטלוויזיה ולשוק הפרסום הנגזר ממנו. החברה בנתה את החלק הכלכלי במכרזים לערוץ השלישי וערוץ החדשות.

בתחום האינטרנט מתמקדת החברה במסחר האלקטרוני בישראל, בתחזיות הביקוש למסחר ושירותים אלקטרוניים לפי תחומים, ובכדאיות הכניסה לתחומי המסחר האלקטרוני.
במקביל, תומכת החטיבה בייעוץ ובלווי של חברות Start-up בתחום.

חטיבת המאקרו – המודל המאקרו-כלכלי

מודלים כלכליים פיתחה, בנתה, מעדכנת ומתחזקת מערך של מודלים אקונומטריים ייחודיים למשק הישראלי, אשר באמצעותם מבוצעים התחזיות וניתוחי המגמות במשק.

המודל המרכזי של מודלים הינו המודל המאקרו כלכלי אשר פותח במטרה לספק אומדנים ותחזיות הנוגעים למאפיינים העיקריים במשק. המודל נותן תחזיות על התפתחות התוצר, השכר, והתעסוקה בענפים השונים, על מרכיבי הצריכה הפרטית והחסכון ועל התפלגות ההשקעות לפי סוגים ולפי ענפים. במודל מפורטים סעיפי מאזן התשלומים ומרכיבי סחר החוץ של ישראל.

המודל כולל כ- 1000 משוואות, המציגות את מגוון תחומי הכלכלה. הוא נבנה ומתוחזק באמצעות ARMOS- תוכנה ייחודית של WEFA הכוללת מערכות גרפיות משוכללות והמאפשרת מתן פתרונות מידיים לבעיות מתמטיות מורכבות.

להמשך לחץ כאן

חטיבת המאקרו – פרסומים שוטפים

כל הנתונים שלהלן מתעדכנים באתר באופן שוטף
דפי עדכון שבועיים- עדכון שוטף של ההתפתחויות בתחום המוניטרי ובתחום הריאלי, כולל התייחסות לנושאים כלליים בעלי השפעה כלכלית.

להמשך לחץ כאן

הסקירות באתר זה נערכות על ידי מודלים כלכליים. הסקירות מיועדות למטרות אינפורמציה בלבד ואין באמור בהן משום המלצה לרכישה ו/ או מכירה של נייר ערך כלשהו, או תחליף לייעוץ אישי, הדרוש לצורך ניהול ניירות ערך. הסקירות עוסקות בתחזיות, אשר במהותן אינן ודאיות. בפועל, יכולות להתרחש סטיות משמעותיות מהתחזיות, עקב גורמים רבים. לפיכך, נדרשת מיומנות מקצועית לשימוש בתחזיות, אשר אינה נחלת הכלל, ואין לעשות שימוש בתחזיות אלו ללא ייעוץ מקצועי מתאים. המידע המוצג באתר זה הינו חלקי ולא מעודכן באופן שוטף ועלולות לחול בו טעויות. מודלים כלכליים בע”מ אינה נושאת באחריות כלשהי לגבי החומרים הכתובים באתר.

גודל פונט