חטיבת המאקרו – פרסומים שוטפים

מבט על כלכלת העולם- התייחסות להתפתחויות בכלכלה העולמית, בשוקי הכספים וההון ובתחום הריאלי: צמיחה, אבטלה, מאזן תשלומים. מודלים כלכליים מקושרת לחברת הענק האמריקאית DRI-WEFFA , המספקת הערכות ותחזיות על המגמות הכלכליות בארה”ב ובעולם.

Economic Update- פרסום שבועי בשפה האנגלית המספק מידע שוטף ומתומצת על הכלכלה הישראלית, כולל מגמות ותחזיות.

סיכום תחזית מוניטרית- ניתוח מגמות בשווקי הכספים ותחזיות לטווח קצר (חודש-חודשיים) ולטווח ארוך (עד שנה), להתפתחות מדדי מחירים, שערי חליפין וריביות בארץ ובעולם.

עדכון מגמות במשק- תחזיות מאקרו-כלכליות בתחומים שונים – תחזיות בתחום הריאלי והמוניטרי, כולל התייחסות לנושאים הבאים: רווחיות חברות, ענפי המשק, התפתחות תוצר, אבטלה, מאזן תשלומים, אינפלציה, חוב חיצוני וכו’.

מגמות בכלכלה העולמית- סקירת מגמות בכלכלה העולמית, הכוללת את: ארה”ב, מדינות האיחוד האירופי, אסיה, אמריקה הלטינית ומזרח אירופה. בסקירה ניתוח ותחזיות למגוון משתנים מאקרו-כלכליים בתחומים שונים, לגושי מדינות ולמדינות הבודדות. התחזיות ניתנות בתחום הריאלי: תוצר, אבטלה, מאזן תשלומים, גירעון ממשלתי ובתחום המוניטרי: שערי חליפין, אינפלציה וריבית. הסקירה כוללת ניתוח ותחזיות בנושאי מחירי הסחורות והנפט ומתייחסת להשפעת אירועים גיאופוליטיים על כלכלת האזור.

ניתוח מגמות בענפי המשק- פרסום המיועד לבנקים ולחברות השקעה לצורך דירוג אשראי ענפי וניתוח השקעות ענפי. הפרסום כולל ניתוח תמציתי ותחזיות להתפתחות ענפי המשק השונים: טכנולוגיה מתקדמת, רכיבים אלקטרוניים, ציוד תקשורת, ציוד תעשייתי רפואי, חברות הזנק, חברות תכנה, שירותי תקשורת, תעשיה מתקדמת, כימיה ומוצרי נפט, תעשיה מסורתית, מזון ומשקאות, טקסטיל הלבשה והנעלה, מוצרי פלסטיק וגומי, מסחר, תיירות, תחבורה, בניה, מים וחשמל. הפרסום נותן הערכה המשקפת את המצב הכלכלי של הענף: קצב צמיחה, רווחיות, מגמות במבנה הענף, תחרות מייבוא, מבנה ביקושים, מגמות במחירי התפוקה הענפיים, ומגמות עולמיות בתחום.

ניתוחים ענפיים- ניתוח מקיף של ההתפתחות בענף ספציפי, התפתחות ושינויים במבנה הענף, ביקושים מקומיים ומחו”ל, מגמות בצד ההיצע, שכר, מחירים, חברות מרכזיות, רווחיות, מגמות בענף בחו”ל וחשיפה לייבוא. הניתוח ניתן לענפים הבאים:

 • תיירות
 • תקשורת
 • כימיה וזיקוק נפט
 • תשתיות- אנרגיה, חשמל ומים
 • תשתית תחבורתית
 • מזון
 • בניה
 • מסחר ושרותי אוכל
 • מגמות בצריכה הפרטית ועוד

תחזיות ביקוש למוצרים ספציפיים:

 • כלי רכב
 • דלקים
 • חשמל
 • מוצרי מזון
 • מטענים ועוד

הערכות מאקרו-כלכליות להכנת תקציב- פרמטרים מאקרו-כלכליים שונים הנדרשים להכנת התקציב כגון: תחזיות מחירים, שערי חליפין, תחזיות צמיחה והתפתחות הביקושים השונים.

תחזיות מאקרו-כלכליות לטווח בינוני (עד 5 שנים) ולטווח הארוך (עד 20 שנה)- התחזיות מיועדות להכנת תכנית אסטרטגית לטווח הבינוני והארוך לחברות שאופקי ההשקעה שלהן ארוכים. התחזיות מתייחסות לפרמטרים הבאים: צמיחה, צריכה פרטית, מבנה ענפי, מגמות דמוגרפיות, תחזיות שערי חליפין וריבית.

מצגות שוטפות- תחזית מאקרו-כלכלית, מוניטרית, ענפי המשק וכלכלה עולמית, בעברית ובאנגלית.

Outlook- פרסום בשפה האנגלית, המוגש כחוברת או כמצגת וכולל מבט על כלכלת ישראל, סקירת הפרמטרים העיקריים במשק והשוואה לכלכלת מדינות האזור.

בסיס נתונים ועדכון תחזיות לרשות הלקוח.

קו פתוח לכלכלני מודלים כלכליים לבירורים ושאלות.

הסקירות באתר זה נערכות על ידי מודלים כלכליים. הסקירות מיועדות למטרות אינפורמציה בלבד ואין באמור בהן משום המלצה לרכישה ו/ או מכירה של נייר ערך כלשהו, או תחליף לייעוץ אישי, הדרוש לצורך ניהול ניירות ערך. הסקירות עוסקות בתחזיות, אשר במהותן אינן ודאיות. בפועל, יכולות להתרחש סטיות משמעותיות מהתחזיות, עקב גורמים רבים. לפיכך, נדרשת מיומנות מקצועית לשימוש בתחזיות, אשר אינה נחלת הכלל, ואין לעשות שימוש בתחזיות אלו ללא ייעוץ מקצועי מתאים. המידע המוצג באתר זה הינו חלקי ולא מעודכן באופן שוטף ועלולות לחול בו טעויות. מודלים כלכליים בע”מ אינה נושאת באחריות כלשהי לגבי החומרים הכתובים באתר.

גודל פונט