הפתרון לבעיית הדיור

החלום הישראלי של דירת מגורים למשפחה “התנדף” ואיננו עוד. כאשר דירה ממוצעת עולה סכום השווה לכ-127 חודשי שכר ממוצע במשק, לעומת כ-93 חודשי שכר שעלתה
לפני עשור, כ- 66 חודשים לפני 20 שנה (ערב גל העלייה מרוסיה) וכ- 50 חודשי שכר לפני 40 שנה, כול תנועת המחאה של הדור הצעיר ברורה ומובנת – אבד להם “החלום”
שהיה נחלתם של הוריהם.

הפשרת קרקעות בקצב של 50 אלף יחידות דיור לשנה, מהווה הפתרון ספציפי,הניתן ליישום מידי. הגדלת ההיצע של יחידות קרקע על פני הביקוש, תוריד את ערך הקרקע ירד
ביותר מ 50% ותעודד תנופה בבניה, שהרי אף אחד לא ירצה להשאר עם קרקע ללא תשואה.

הסקירות באתר זה נערכות על ידי מודלים כלכליים ומודלים שוקי הון. הסקירות מיועדות למטרות אינפורמציה בלבד ואין באמור בהן משום המלצה לרכישה ו/ או מכירה של נייר ערך כלשהו, או תחליף לייעוץ אישי, הדרוש לצורך ניהול ניירות ערך. הסקירות עוסקות בתחזיות, אשר במהותן אינן ודאיות. בפועל, יכולות להתרחש סטיות משמעותיות מהתחזיות, עקב גורמים רבים. לפיכך, נדרשת מיומנות מקצועית לשימוש בתחזיות, אשר אינה נחלת הכלל, ואין לעשות שימוש בתחזיות אלו ללא ייעוץ מקצועי מתאים. המידע המוצג באתר זה הינו חלקי ולא מעודכן באופן שוטף ועלולים לחול בו טעויות. מודלים כלכליים בע\”מ ומודלים שוקי הון בע\”מ אינן נושאות באחריות כלשהי לגבי החומרים הכתובים באתר. מודלים שוקי הון בע\”מ הינה חברה לניהול השקעות בניירות ערך עבור לקוחות פרטיים וגופים מוסדיים. למודלים שוקי הון בע\”מ חברה בת (בבעלות מלאה), מודלים קרנות נאמנות, המנהלת קרנות נאמנות. מודלים שוקי הון עשויה להעדיף במסגרת שירותי ניהול ההשקעות ו/או שיווק ההשקעות הניתנים על ידה את קרנות מודלים קרנות נאמנות. מודלים שוקי הון ומודלים קרנות נאמנות מחזיקות, קונות, ומוכרות, מניות, אג\”ח ומט\”ח לסוגיהן השונים הן בשוק מקומי והן בשווקי חו\”ל.

גודל פונט