public publish

 

משפחת הקרנות של מודלים קרנות נאמנות

לקרוא עוד
 

דעיכתו של שוק ההון הישראלי

בכל הנוגע לחסכון הממוסד, הפרופיל של המשקיע הישראלי הוא שמרני, וודאי על רקע גילו הצעיר יחסית של הישראלי הממוצע
לקרוא עוד
 

צמצום העוני בישראל – המלצות למדיניות כלכלית

צמצום העוני בישראל – המלצות למדיניות כלכלית – הוכן ע”י ד”ר יעקב שיינין
לקרוא עוד
 

שירות חובה והשכלה גבוהה – שינוי מבני מוצע

תמורה בגין שירות צבאי ושירות לאומי-אזרחי; תשלום שכר לימוד מלא בכל המוסדות; פיתוח מערך לימודים לסטודנטים זרים
לקרוא עוד
 

העדרה של ריכוזיות עודפת במשק

עבודה זו הוכנה בהזמנת קבוצת אי.די.בי (להלן: “קבוצת IDB”) אשר ביקשה עבודה מקיפה תוך השוואה בינלאומית רלוונטית על נושא הריכוזיות במשק הישראלי.
לקרוא עוד
 

שילוב המגזר הערבי בכלכלת ישראל – מאפיינים וחסמים

שילוב המגזר הערבי בכלכלת ישראל – מאפיינים וחסמים.
לקרוא עוד
 

שירות חובה והשכלה גבוהה – שינוי מבנה מוצע

שירות חובה והשכלה גבוהה שינוי מבנה מוצע – הוכן ע”י ד”ר יעקב שיינין, חן הרצוג ונועה צבי
לקרוא עוד
 

חיזוק ההשכלה הגבוהה באמצעות סטודנטים זרים

חיזוק ההשכלה הגבוהה באמצעות סטודנטים זרים הוכן ע”י – ד”ר יעקב שיינין, חן הרצוג ונועה צבי
לקרוא עוד
 

ישראל 2028 חזון ואסטרטגיה כלכלית-חברתית בעולם גלובלי

‘ישראל 2028 חזון ואסטרטגיה כלכלית-חברתית בעולם גלובלי’ היא תכנית מקיפה לעשרים השנים הבאות להשגת צמיחה מהירה ומאוזנת והקטנת פערים חברתיים. התוכנית מבוססת על המודל המאקרו-כלכלי של מודלים כלכליים, שעמדה בראש הצוות המאקרו-כלכלי של הפרוייקט
לקרוא עוד
 

מימוש הפוטנציאל הכלכלי של ישראל

מימוש הפוטנציאל הכלכלי של ישראל
לקרוא עוד
לקביעת פגישה אישית השאר פרטים ונציג יצור איתך קשר:
שם מלא:
טלפון:
דוא"ל:


הסקירות באתר זה נערכות על ידי מודלים כלכליים ומודלים שוקי הון. הסקירות מיועדות למטרות אינפורמציה בלבד ואין באמור בהן משום המלצה לרכישה ו/ או מכירה של נייר ערך כלשהו, או תחליף לייעוץ אישי, הדרוש לצורך ניהול ניירות ערך. הסקירות עוסקות בתחזיות, אשר במהותן אינן ודאיות. בפועל, יכולות להתרחש סטיות משמעותיות מהתחזיות, עקב גורמים רבים. לפיכך, נדרשת מיומנות מקצועית לשימוש בתחזיות, אשר אינה נחלת הכלל, ואין לעשות שימוש בתחזיות אלו ללא ייעוץ מקצועי מתאים. המידע המוצג באתר זה הינו חלקי ולא מעודכן באופן שוטף ועלולים לחול בו טעויות. מודלים כלכליים בע\”מ ומודלים שוקי הון בע\”מ אינן נושאות באחריות כלשהי לגבי החומרים הכתובים באתר. מודלים שוקי הון בע\”מ הינה חברה לניהול השקעות בניירות ערך עבור לקוחות פרטיים וגופים מוסדיים. למודלים שוקי הון בע\”מ חברה בת (בבעלות מלאה), מודלים קרנות נאמנות, המנהלת קרנות נאמנות. מודלים שוקי הון עשויה להעדיף במסגרת שירותי ניהול ההשקעות ו/או שיווק ההשקעות הניתנים על ידה את קרנות מודלים קרנות נאמנות. מודלים שוקי הון ומודלים קרנות נאמנות מחזיקות, קונות, ומוכרות, מניות, אג\”ח ומט\”ח לסוגיהן השונים הן בשוק מקומי והן בשווקי חו\”ל.