ניהול תיקי השקעות

לחברה מגוון אפיקי השקעה, הנבדלים במרכיבי סיכון ובמשקל ההחזקות בנכסים הפיננסים השונים.

הצוות המקצועי הבכיר מנהל את מכלול הנכסים של לקוחות החברה.

ניהול ההשקעות מתבצע תוך אינטגרציה בין הדרג המנתח, הדרג המחליט והדרג המבצע.

נכסי הלקוחות מנוהלים בחשבונות ייעודים של הלקוחות בבנקים על פי בחירתם.

הרכבו של כל תיק השקעות נקבע על-פי צרכיו הפרטניים והנחיותיו של כל משקיע, בהתאם למגוון

נכסיו והתחייבויותיו, טווח ההשקעה הרצוי לו, הצורך שלו בנזילות, רמת הסיכון בחשיפה למניות ומטבעות,

וכן בהתאם למגבלות הייחודיות.

פתיחת תיק השקעות

ניהול השקעות ייעשה בחשבון הבנק של הלקוח , על פי ייפוי כוח שיחתם בין הלקוח לבין ‘מודלים שוקי הון’ .

‘מודלים שוקי הון’ עובדת מול מרבית הבנקים במשק.

הסכם הניהול בין הלקוח ל’מודלים שוקי הון’ מגדיר את אופן ניהול ההשקעות ואת מדיניות ההשקעות על פי צורכי הלקוח והנחיותיו. ההסכם ומבנהו ערוכים על פי חוק הסדרת העיסוק בניהול תיקי השקעות.

חבר בצוות המקצועי הבכיר של ‘מודלים שוקי הון’ יעמוד לעזרה בגיבוש המדיניות ובבחירה במסלול ההשקעה הרצוי.

חשבון הבנק של הלקוח מקושר למערכות המחשוב של ‘מודלים שוקי הון’. לחברה הסכמים מיוחדים עם הבנקים השונים בנוגע לעמלות מופחתות בחשבונות מנוהלים.

החברה מדווחת ללקוחותיה לפי תקנות הרשות לני”ע מידי חודש ורביע. בנוסף, הלקוח יכול לצפות בחשבונו באמצעות גישה ישירה באתר הבנק שבו מתנהל חשבונו.

ייחודה ויתרונותיה של ‘מודלים שוקי הון’ נובעים מהשילוב הנדיר בין שלושה מרכיבים מרכזיים:

  • בסיס מקצועי ואיתן והבנה כלכלית כוללת בתהליכים בכלכלה הישראלית ובכלכלה הגלובלית.
  • צוות מומחי השקעות מנוסים ומקצוענים, המעניקים טיפול ויחס אישי לכל לקוח ולקוח.
  • שיטת ניהול ייחודית, המבטיחה כי קבלת החלטות בכל מסלול השקעה תתבצע על ידי האנשים הבכירים בחברה.

ף

ל “מודלים שוקי הון” זיקה פיננסית לקרנות שבניהול מודלים קרנות נאמנות בע”מ

ך

לקביעת פגישה עם מנכ”ל החברה, ד”ר רחל שיינין

התקשרו בטלפון 03-6114222

הסקירות באתר זה נערכות על ידי מודלים כלכליים ומודלים שוקי הון. הסקירות מיועדות למטרות אינפורמציה בלבד ואין באמור בהן משום המלצה לרכישה ו/ או מכירה של נייר ערך כלשהו, או תחליף לייעוץ אישי, הדרוש לצורך ניהול ניירות ערך. הסקירות עוסקות בתחזיות, אשר במהותן אינן ודאיות. בפועל, יכולות להתרחש סטיות משמעותיות מהתחזיות, עקב גורמים רבים. לפיכך, נדרשת מיומנות מקצועית לשימוש בתחזיות, אשר אינה נחלת הכלל, ואין לעשות שימוש בתחזיות אלו ללא ייעוץ מקצועי מתאים. המידע המוצג באתר זה הינו חלקי ולא מעודכן באופן שוטף ועלולים לחול בו טעויות. מודלים כלכליים בע\”מ ומודלים שוקי הון בע\”מ אינן נושאות באחריות כלשהי לגבי החומרים הכתובים באתר. מודלים שוקי הון בע\”מ הינה חברה לניהול השקעות בניירות ערך עבור לקוחות פרטיים וגופים מוסדיים. למודלים שוקי הון בע\”מ חברה בת (בבעלות מלאה), מודלים קרנות נאמנות, המנהלת קרנות נאמנות. מודלים שוקי הון עשויה להעדיף במסגרת שירותי ניהול ההשקעות ו/או שיווק ההשקעות הניתנים על ידה את קרנות מודלים קרנות נאמנות. מודלים שוקי הון ומודלים קרנות נאמנות מחזיקות, קונות, ומוכרות, מניות, אג\”ח ומט\”ח לסוגיהן השונים הן בשוק מקומי והן בשווקי חו\”ל.

גודל פונט